Drift af Kirke Hyllinge

I samarbejde med Kirke Hyllinge Bylaug varetager vi også disse opgaver:

  • Flag udlejning, 25 kr per flag – aftal med Slagter Anders
  • Flag hejsning på “Trekanten”
  • Vedligehold af gadekæret
  • Pasning af ænder

Kontakt os hvis du ønsker flaget hejst eller at leje vores flagstænger mv.

flag@kirkehyllinge.dk

Officielle flagdage undtaget kirkelige flagdage, kongelige og statsbesøg.

Flag hejses ved 80 år eller højere (5 års spring) og så guldbryllup eller mere.