Stierne

Kirke Hyllinge Byforum har over de seneste år arbejdet på at få etableret 2 stier i Kirke Hyllinge.

For snart 15 år siden da Ammershøj blev udstykket, havde Bramsnæs Kommune etableret et mindre sti system i samarbejde med Spor i Landskabet.

Sti gruppen blev i 2014 dannet og har til formål at genetablere de gamle stier i og omkring Kirke Hyllinge samt at skabe nye stier. Gruppen modtog i 2014 en støtte på kr. 85.000 fra Lejre Kommune til at etablere skiltning, broer mv.

Disse naturstier var efterhånden udviskede, dels pga. de fortsatte udstykninger men dels også pga. manglende opmærksomhed omkring dem fra borgere, brugere og landejerne.

Derfor har Byforum genoprette stierne og vil fremadrettet forsøge at etablere nye der underbygger vores bys historie.

Stierne blev indviet i januar 2017. Dette skete ved et lille event ved gadekæret

Om ruterne :
Stien ”Byen rundt”
Bystien, hvor alle de eksisterende stier samles i en historie byen rundt. Størstedelen af stierne er eksisterende grus og asfalt stier, der nu er samlet i en rute byen rundt.
Ørbæk stien
Stien der går lidt ud fra byen og følger de skønne marker der omkranser Kirke Hyllinge og fører os ud til Ørbæk renden.Fælles for begge stier er at de er egnede for alle, hvad end du er løber, går tur med hunden eller på hyggetur med børn.

 

Sti gruppen består pt. af:

  • Michael Brinch
  • Jesper Tauby

Men der er plads til flere !  Er du interesseret i gruppens arbejde og vil deltage, så kontakt formand@kirkehyllinge.dk