Generalforsamling 2020

Hermed inviteres til den årlige Generalforsamling i Kirke Hyllinge Byforum.

Afholdes i lærerværelset på skolen, tirsdag d. 17. marts 2020, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bemærk venligst at forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen – dvs. afsendt på e-mail senest d. 3. marts 2020

Der er forslag til vedtægtsændringer (se herunder) og derfor er der samtdigt indkaldt til ekstraordinær generalforsamling LIGE EFTER den ordinære forsamling.

Skriv et svar